Thursday, December 20, 2012

The best website about Vietnam War

This is a very nice website about Vietnam war thevietnamwar.info Sharp and concise. Highly recommended for anyone who wish to know more about the Vietnam war!

Monday, August 15, 2011

A Pause

The hosting server in which all my blog's fonts were hosted no longer offers free website services. So all my blog's fonts hosted there are deleted. It's really disappointing as my blog now looks like a mess.
~
I have been concentrating on 2 big & ambitious projects of mine... It's such a long time since I wrote a new post in the blog. It's unfortunate yet inevitable.
~
I love this blog and all of its memories but it seems like now is the right time to move on. It's a pause but not an end. I'll be back writing my favourite thoughts!
Thanks for your time visiting my blog! See you soon!

I've just had my new blog - website to be precise. 

Visit it here, if you're interested. Thank you! - Feb, 2012

Here is my new blog Sept, 2012

Sunday, July 03, 2011

Robins Treasure

This Topic has been officially closed. Please stay tuned for our better "link-sharing" platform! Please visit us @ chichi.huuthinhhouse.com Thank you all!

 >> useful and interesting Articles will be updated here <<

Tuesday, June 07, 2011

3 idiots

If I have to describe "3 Idiots" in the briefest way, I would say "truly incredible"!

It's fun
3 Idiots is a smart comedy. Jokes are well-written and meticulously associated with one another. No one could stop laughing at it!

It's educative 
"3 Idiots" conveys its core message clearly throughout the entire story. It's generally said:

Tuesday, January 11, 2011

What do men look for in a woman

Dưới đây là 10 điều người đàn ông mong đợi khi tìm kiếm hạnh phúc. Bạn có thể nhận ra những điều kể ra dưới đây không chỉ đơn thuần là có một khuôn mặt đẹp và thân hình tuyệt mỹ.
A little bit of these 10 things have made me love you ...
 

Saturday, January 01, 2011

Welcome 2011!

Happy New Year, 2011!
@ Marina Bay, Singapore


My very first words at the New Year's Day are wishing love, happiness for all of you guys in the new year, 2011! Hoping the best are ahead of us. Cheer!


Thursday, December 09, 2010

How to do what you love

Author: Paul Graham
Vietnamese version:  
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VIỆC BẠN YÊU THÍCH

Tháng giêng năm 2006.
Để làm tốt việc gì đó bạn phải thích nó. Đây không thật sự là một ý mới. Ý này đã được gói gọn trong năm chữ: “Làm việc bạn yêu thích” (*). Nhưng chỉ đơn thuần nói điều đó với mọi người có lẽ là không đủ. Làm việc bạn thích là một điều phức tạp hơn chỉ nói năm chữ đó.
Ý nêu trên khá xa lạ với những gì chúng ta học được khi còn nhỏ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, công việc và niềm vui dường như là những điều trái ngược nhau ngay từ định nghĩa. Cuộc sống lúc đó gồm hai cảnh: một phần thời gian bạn bị người lớn bắt làm việc này hay việc khác, và những việc bạn làm đó được gọi là công việc; phần thời gian còn lại bạn có thể làm những gì bạn muốn, và khoảng thời gian đó gọi là chơi. Thỉnh thoảng, những việc người lớn bảo bạn làm cũng vui, và ngược lại, thỉnh thoảng những trò bạn chơi cũng không thú vị lắm – ví dụ như khi bạn ngã và bị đau. Nhưng ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ thì công việc phần lớn được xem là không vui.
...
Read the full articles @ hunghuuhoang.com
Thank you for your contribution!