Thursday, December 09, 2010

How to do what you love

Author: Paul Graham
Vietnamese version:  
LÀM THẾ NÀO ĐỂ THỰC HIỆN ĐƯỢC VIỆC BẠN YÊU THÍCH

Tháng giêng năm 2006.
Để làm tốt việc gì đó bạn phải thích nó. Đây không thật sự là một ý mới. Ý này đã được gói gọn trong năm chữ: “Làm việc bạn yêu thích” (*). Nhưng chỉ đơn thuần nói điều đó với mọi người có lẽ là không đủ. Làm việc bạn thích là một điều phức tạp hơn chỉ nói năm chữ đó.
Ý nêu trên khá xa lạ với những gì chúng ta học được khi còn nhỏ. Khi tôi còn là một đứa trẻ, công việc và niềm vui dường như là những điều trái ngược nhau ngay từ định nghĩa. Cuộc sống lúc đó gồm hai cảnh: một phần thời gian bạn bị người lớn bắt làm việc này hay việc khác, và những việc bạn làm đó được gọi là công việc; phần thời gian còn lại bạn có thể làm những gì bạn muốn, và khoảng thời gian đó gọi là chơi. Thỉnh thoảng, những việc người lớn bảo bạn làm cũng vui, và ngược lại, thỉnh thoảng những trò bạn chơi cũng không thú vị lắm – ví dụ như khi bạn ngã và bị đau. Nhưng ngoại trừ một vài trường hợp ngoại lệ thì công việc phần lớn được xem là không vui.
...
Read the full articles @ hunghuuhoang.com
Thank you for your contribution!

No comments: